PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHOJNOWIE

Fundacja Antoni serdecznie dziękuje mieszkańcom Chojnowa oraz całej społeczności szkolnej za włączenie się w akcję „Boże Narodzenie w pudełku po butach” i przekazanie świątecznych paczek i kartek cele charytatywne.

Bardzo jesteśmy wdzięczni za okazane serce.