PODZIĘKOWANIE DLA UCZNIÓW KLASY 2C -LO14 WE WROCŁAWIU

Fundacja Antoni serdecznie dziękuje Wychowawcy i Uczniom klasy 2C z LO nr 14 we Wrocławiu za włączenie się w akcję „Boże Narodzenie w pudełku po butach” i przekazanie świątecznych paczek na cele charytatywne.
Przed nami jedno z najpiękniejszych świąt w roku - Boże Narodzenie. Jest to czas, w którym nikt nie powinien być sam. To święta, które jednoczą ludzi. Dzięki Państwa postawie i wrażliwości możemy przywrócić w podopiecznych Fundacji wiarę w drugiego człowieka. Chcemy, aby osoby te mogły poczuć klimat Świąt gdyż w większości wypadków nie mają możliwości spędzenia Świąt w uroczystej i rodzinnej atmosferze. Dla Nich Boże Narodzenie to kolejny zwykły dzień, który wzmacnia uczucie wyobcowania, braku zainteresowania, a także odczucie osamotnienia. Dzięki wspólnej inicjatywie, osoby bezdomne i skrajnie ubogie otrzymają prezent, który jest wyrazem miłości drugiego człowieka.
Bardzo jesteśmy wdzięczni za okazane serce dla naszej działalności charytatywnej.